Till toppen

Användarvillkor

Priser på Frisport AB:s hemsida uppdateras i realtid. Priserna är angivna i svenska kronor. Moms och frakt tillkommer.

Frisport AB äger rätt att ändra offererade priser utan föregående avisering. Mellan Frisport AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utstående belopp med tolv (12) % från förfallodagen. Frisport AB tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift. Med reservation för sedvanlig kreditbedömning.